Algemene informatie

 

Ligging en oppervlakte

Dubai is één van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten(VAE). Een emiraat is een provincie die door een sjeik of emir wordt bestuurd. De Verenigde Arabische Emiraten worden gevormd door de emiraten Abu Dhabi, Ajman, Al Fujayrah, Sharjah, R'as al Khaymah, Umm al Qaywayn en Dubai. Zoals op de kaart te zien is, zijn de emiraten gelegen aan de Perzische Golf. Buurlanden van de Verenigde Arabische Emiraten zijn Oman en Saoedi Arabië. De hoofdstad van het emiraat Dubai is Dubai. Dubai heeft een oppervlakte van 4114 km².

 

 Staatsvorm
In 1892 tekenden de Verenigde Arabische Emiraten een verdrag met het Verenigd koninkrijk, waardoor ze protectoraat van Groot – Brittannië werden, dat wil zeggen dat ze onder bescherming kwamen te staan van Groot-Brittannië en geen (handels)relaties met anderen mochten aangaan dan met de Britse overheid. In deze periode werden de emiraten ook wel verdragsstaten genoemd. Pas in 1971, toen de Britse troepen uit het golfgebied wegtrokken, werden de Verenigde Arabische Emiraten weer onafhankelijk. De invloeden uit het Verenigd Koninkrijk zie je in Dubai op verschillende manieren terug.  

De Verenigde Arabische emiraten is een federatie van zeven onafhankelijke emiraten. Dubai is een emiraat van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is één van de meest liberale landen in het golfgebied. Aan het hoofd van iedere Emiraat staat een Sjeik. Rond 1830 werden Dubai en Abu Dhabi overgenomen door de Maktoum-familie, die nog steeds over de emiraten regeert. De Sjeik van Abu Dhabi is momenteel de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Ook is er nog een minister- president die verantwoordelijk is voor de regering van de Verenigde Arabische Emiraten. Voor de rest worden de Verenigde Arabische Emiraten geregeerd door een Hoge Raad van leiders, bestaande uit de sjeiks van de zeven emiraten en gekozen vertegenwoordigers uit de Raad van Ministers. Door de Hoge Raad wordt de Minister-President gekozen en zij bepalen ook voor de helft wie er deel uit maken van het parlement. Het parlement bestaat uit 1 kamer met 40 leden, waarvan de helft van de leden is aangewezen door deze Hoge Raad en de andere helft wordt sinds 2006 gekozen door de mannelijke inwoners. Dit is dan ook de enige vorm van democratie die er heerst.

De Sjeik van Dubai is Sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoem. In 2006 heeft hij deze taak van zijn broer overgenomen. Sjeik Mohammed is op dit moment ook de Minister President van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij heeft er, ook al voordat hij Minister President was, vooral voor gezorgd dat Dubai zich de afgelopen 10 jaar zo enorm ontwikkeld heeft op zowel economisch als cultureel gebied.

 

 Religie

De staatsgodsdienst van Dubai is de Islam, 56% van de inwoners is moslim. Dubai is een erg tolerant land wat betreft het toelaten van immigranten die deze godsdienst niet belijden. Het is geoorloofd voor immigranten om gewoon hun eigen geloof en cultuur te uiten. 26% van de bevolking is Christen, deze grote hoeveelheid christenen heeft Dubai vooral te danken aan het grote aantal expats die zich er afgelopen jaren heeft gevestigd. Dubai heeft zelfs een aantal Hindoeïstische tempels voor de Indiërs laten bouwen. Door de vele arbeidsmigranten uit India die hun eigen godsdienst meenemen en belijden is het Hindoeïsme de op 3 na grootse godsdienst, namelijk 16% van de bevolking is Hindoe. 2% van de bevolking belijdt een ander geloof dan de hierboven genoemden. 

Taal
De officiële taal van Dubai is het Golf-Arabisch, een vorm van het Arabisch wat gesproken wordt in de landen rond de Perzische Golf. Deze vorm van het Arabisch onderscheidt zich vooral door de aanwezigheid van vele Perzische woorden. Ook is er een duidelijk verschil in de uitspraak van klinkers en medeklinkers. De 'k' wordt uitgesproken als 'ch', de 'q' als 'g' en 'j' als 'y'.
Vanwege de vele Westerse en Aziatische immigranten wordt er ook veel Engels, Urdu en Hindi gesproken. Urdu is de officiële taal van Pakistan en Hindi word door de Indiërs gesproken.

Inwoners
Dubai telt iets minder dan 2 miljoen inwoners, 1.983.010 exact. Dubai staat bekent als een grote 'meltingpot' met meer dan 202 verschillende nationaliteiten. Het grootste deel van de inwoners in Dubai is migrant, namelijk 83%. 71% van de migranten wordt gevormd door expats, dit zijn vaak westerse mensen die door Westerse bedrijven worden uitgezonden om in het buitenland te werken. De overige 12% wordt gevormd door migranten die afkomstig zijn uit buurlanden van Dubai, hebben een tijdelijk visum of zijn in Dubai vanwege tijdelijke stages.

Hierboven een overzicht van de verschillende nationaliteiten in Dubai. Af te lezen is dat het grootste gedeelte van de migranten uit Indiërs bestaat. Zij voeren voornamelijk goedkope arbeid uit in de stad, maar een deel is ook actief in de professionele beroepen. Onder andere nationaliteiten vallen bijvoorbeeld migranten uit Indonesië, Maleisië, China en de Filippijnen, zij zijn voornamelijk werkzaam in het toerisme. Ook zijn er veel migranten uit de Filippijnen, Maleisië en Sri Lanka werkzaam als au-pair. Zij wonen in bij een gezin, voornamelijk bij de westerse gezinnen en zorgen voor de kinderen als de ouders aan het werk zijn en verrichten licht huishoudelijk werk, zoals schoonmaakwerkzaamheden, wassen en koken. Over het algemeen hebben deze migranten het vrij goed, aangezien ze een kamer voor zichzelf krijgen, in een goed huis en goed te eten krijgen, maar er zijn ook families, die hun au-pairs uitbuitten daarbij blijft het huishoudelijk werk niet meer beperkt tot licht werk. Maar ook de Westerse expats vallen onder de groep overige nationaliteiten, dit zijn hoogopgeleide mensen, die zich er puur om economische redenen vestigen.

Van de 17% van de bevolking dat gedateerd wordt als autochtoon, is een groot deel niet afkomstig van binnen de Verenigde Arabische Emiraten. Deze 17% autochtonen is onder te verdelen in zes groepen:

groep 1: Arabieren, deze groep is net als hun familie geboren in de Verenigde Arabische Emiraten;
groep 2: Iraniërs, deze groep heeft zich, vooral na de Islamitische revolutie in 1979 vanuit de Zuid- Iraanse stad Bastak, gevestigd in Dubai. Het gaat hier vooral om goed opgeleiden en rijke Iraniërs;
groep 3: Jemenieten, groep afkomstig uit Jemen. Jemenieten zijn vooral actief in banen bij de politie;
groep 4: Balushi, deze bevolkingsgroep vindt zijn oorsprong in Iran en Pakistan;
groep 5: mensen afkomstig uit Zanzibar, deze groep heeft net als Dubai onder protectoraat van het Verenigd Koninkrijk gestaan, en vestigden zich in Dubai vanwege bestaande handelsrelaties.
groep 6: Palestijnen, deze groep heeft zich begin jaren zeventig in Dubai gevestigd en bestaat voornamelijk uit vluchtelingen.

Dubai is een erg multicultureel land en staat met zijn 202 verschillende nationaliteiten dan ook bekend als melting pot. Het percentage migranten zal de aankomende jaren alleen nog maar toenemen vanwege gezinshereniging en een nog grotere uitbreiding van de economie.

En ander opmerkelijk gegeven over de bevolkingssamenstelling van Dubai is dat de bevolking uit een aanzienlijk groter aantal mannen bestaat dan vrouwen. 1 op de 3 inwoners is vrouw, oftewel slecht 1/3 deel van de bevolking. Dit is te verklaren vanuit het feit dat het grootste deel van de inwoners uit expats en arbeidsmigranten bestaat en dat zijn over het algemeen vaker mannen dan vrouwen. Als je kijkt naar de inheemse inwoners, dan zie je dat de verhouding man/vrouw wel zo goed als gelijk is.

 Verhouding man/vrouw in Dubai