Thema's

Aan de hand van de volgende zes thema's bespreken wij verschillende onderwerpen met betrekking tot migratie, diversiteit en taal:

1. feiten;

2. definitie allochtoon/autochtoon;

3. opname van migranten in de bestaande samenleving;

4. integratie van nieuwkomers;

5. toe-eigening van zowel de migrantengroep als de bestaande samenleving;

6. conflicten en uitwisseling tussen de migraten en bestaande samenleving.