Toe-eigening

Wanneer nieuwe groepen met elkaar in contact komen, worden vanzelfsprekend dingen van elkaar overgenomen, mensen eigenen iets toe wat niet van hun is.

In het geval van de Joden in Europa worden Jiddische woorden overgenomen door de autochtonen Nederlanders, woorden zoals jatten(stelen) en bajes(gevangenis). Vroeger werden de woorden vooral toegeëigend vanwege handelsbelangen. Ook werd er door de autochtonen Nederlanders etenswaren overgenomen zoals bagels. Sommige Joden gingen 'undercover' als Christen door het leven om zo geaccepteerd te kunnen worden in de eigen gemeenschap bleven zij wel jood, deze groep werd de Nieuw-Christenen genoemd. Door de Joden werden ook bepaalde takken van werk overgenomen, zoals de diamanthandel.
In het verhaal van de 'Spaanschen Brabander' van Bredero komt toe-eigenen in een vorm naar voren van stelen en afpakken wat niet van jou is. De Zuid-Nederlanders eigenen zich de cultuur van de Amsterdammers gedeeltelijk toe en andersom gebeurde dat ook.
Door de lidstaten van de Europese Unie onderling wordt gedachtegoed en geld van elkaar toegeëigend. Met de ideeën van de Europese Unie eigenen landen zich ideeën toe van andere lidstaten. Je krijgt als land bij toetreding tot de Europese Unie veel nieuwe dingen zoals een betere economische positie, maar moet als land ook veel inleveren.
Door moslims in Europa worden veel islamitische winkels opgezet en daar kopen veel niet-moslims ook vaak producten. Een ander voorbeeld is dat sommige niet-moslims ook mee gaan doen met de Ramadan en het Suikerfeest. Veel niet-moslims eten tegenwoordig ook Halah-geslacht vlees. Andersom is een voorbeeld dat moslims lootjes trekken voor het Suikerfeest, dit wordt eigenen zij zich toe van de Nederlandse Sinterklaastraditie. Ook eigenen moslims zich delen van de ideeën van de Europese normen en waarden toe. De Euro-Islam strijd voor een gelijkere positie van vrouwen en zorgt voor een dialoog in plaats van een monoloog. Ook is er een poldermoskee in Amsterdam opgericht waarin moslims meer westerse ideeën overbrengen. In zijn ook moslims die zich vanwege de druk van de niet-Islamitische bevolking bekeren tot een andere godsdienst. Maar andersom gebeurd dit ook, er zijn ook niet-moslims in Europa die zich bekeren tot de Islam, en zich dus een andere godsdienst toeëigenen. In Nederland vormen bekeerden autochtone Nederlanders 12% van het totaal aantal moslims in Nederland¹.

Het leren van een taal in een ander land dan land van herkomst is een vorm van toe-eigening. Engels in veel Europese landen toegeëigend. Een ander voorbeeld van toe-eigening is het Europese meertaligheidsbeleid, dat nastreeft dat elke Europese burger, naast de moedertaal en het Engels, nog een derde vreemde taal moet spreken.
Woorden uit andere talen worden aangepast en overgenomen in de nieuwe taal. Voorbeelden van Franse woorden die door het Nederlands worden toegeëigend zijn; chanson, cachet, delicaat, passage, pantalon, nuance. De uitspraak van de Franse woorden blijft in het Nederlands nog intact, echter zijn de meervoudsvormen en verkleinwoorden wel aangepast aan het Nederlands. Voorbeelden van toe-eigening van Engelse termen zijn; een filetje saven, stringen kopen, Lik m'n vestje en Kornet bief. De leenwoorden worden vaak toegepast in speciale vakgebieden, zoals gastronomie bij Franse woorden en in de technologie voor Engelse woorden. Sprekers van creooltalen eigenden zich de lexicon van de koloniale heerser toe, maar bedachten zelf ook nieuwe woorden voor dingen die ze niet kenden, om zo te kunnen communiceren met de koloniale heerser. Hierdoor is eigenlijk de creooltaal ontstaan.
Autochtone jongeren eigenen zich andere talen of accenten toe, zoals het Marokkaans of Turks. Hierdoor passen ze beter in een groep. De autochtone jongeren kunnen door het toe-eigenen van de straattaal of het Murks voordelen behalen en een stoer imago creëren(act of identity).

 

¹ http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2007/2007-2278-wm.htm