Conflict en/of onderhandeling

Waar twee groepen, culturen, godsdiensten of talen elkaar ontmoeten kan dat of tot onderhandeling leiden of tot een conflict. Hieronder beschrijven wij conflicten en onderhandelingen die ontstaan zijn in de besproken colleges.

Bij de joden was er zeker ook sprake van conflicten. Zo werden huwelijken tussen een Joodse man en een Joodse vrouw niet officieel geregistreerd en Joden de toegang tot de gilden werd ontzegt. Er is ook sprake van onderhandeling want de Sefardische Joden kwamen in contact met de Aschkenasim Joden. Een ander voorbeeld van onderhandeling is dat er kennis werd uitgewisseld tussen de Joodse gemeentes en de Nederlandse gemeenschap; er werden compromissen gesloten.
In het verhaal van de 'Spaanschen Brabander is er zeker al sprake van conflicten tussen de nieuwe groep afkomstig uit Zuid-Nederland en de gevestigde orde in Amsterdam. In dit geval is er sprake van 'iets' afpakken, wat niet van jou is.
Voorbeelden van hele ernstige conflicten, zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog, moesten met de oprichting van de Europese Unie voorkomen worden. Door kennis tussen landen uit te wisselen kunnen zulke conflicten worden voorkomen. Elk land moet dus om te onderhandelen de nationale regering openstellen naar Europa als supranationaal orgaan. Echter tegenstrijdig binnen de Europese Unie is dat er vooral nationaal wordt beslist en dan vervolgens internationaal wordt teruggetrokken.
Tegenwoordig zijn in het nieuws volop berichten over conflicten tussen de moslims die in Europa wonen en de autochtonen Europese bevolking. Zo is er bijvoorbeeld in Frankrijk al een Boerka-verbod en wordt er in Nederland onder andere door de PVV gestreden voor zo'n zelfde wet. Aan de andere kant is er zeker sprake van onderhandeling. De moslims in Europa proberen zich in grote mate aan te passen aan het Europese beleid. Er zijn echter ook moslims die er van overtuigt zijn dat Europa moet islamiseren en doen er alles aan om dit te bewerkstelligen. Een zeer groot conflict zijn natuurlijk de aanslagen op 11 september geweest en de aanslag in Madrid en Londen, opgeÃĢist door fundamentele moslimorganisaties. Door deze gebeurtenissen neemt de spanning en daarmee kans op mogelijke nieuwe conflicten steeds meer toe.

Op het gebied van taal kunnen ook conflicten en/of onderhandelingen plaatsvinden. In het geval van de verschillende talen in Europa is er ook sprake van uitwisseling van talen en kennis tussen verschillende Europese landen. Een voorbeeld van onderhandeling is dat het Engels al in veel Europese landen gebruikt wordt als tweede taal. Als een woord uit een andere taal niet past binnen de uitspraak van de nieuwe taal, leidt dit tot een taalconflict. De uitspraak van een leenwoord wordt dan aangepast om goed te kunnen integreren binnen de nieuwe taal, dit kan worden gezien als een vorm van onderhandeling binnen een taal.
Bij straattaal is er sprake van onderhandeling omdat er woorden uit verschillende talen, lees Marokkaans en Turks, worden overgenomen door jongeren die deze taal niet spreken. Er is sprake van een conflict omdat vooral autochtone jongeren stoppen met praten van Murks of straattaal als er een Turk of Marokkaan in de buurt is.